وبلاگicon
انگل، قارچ و حشره شناسی علوم پزشکی اراک - کرم شناسی پزشکی

Guinea Worm Infection and Eradication Programs کرم پیوک

مشاهده پویا نمایی


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

River Blindness Parasite Relies on Bacteria to Fool Host

باکتری وولباشیا عامل کوری رودخانه ای است؟Cross-section of adult Onchocerca ochengi worm in a nodule from a cow. Wolbachia bacteria are stained brown and the worm is surrounded by neutrophils (blue).

Cross-section of adult Onchocerca ochengi worm in a nodule from a cow. Wolbachia bacteria are stained brown and the worm is surrounded by neutrophils (blue).
Credit: Benjamin Makepeace


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

SPARGANOSISاسپارگانوزیس

Larval diphyllobothriasis.

ETIOLOGY:

The second larval stage (plerocercoid or sparganum) of the pseudophyllidean cestode of the genus Spirometra (Diphyllobothrium, Lueheela). Several species of medical interest have been described: Spirometra mansoni, S. mansonoides, S. erinacei-europaei, S. theileri, and S. proliferum. These are the most commonly accepted species at the present time, but it should be noted that they are difficult to differentiate and that the taxonomy remains in doubt. The definitive hosts are mainly domestic and wild canids and felids. The development cycle requires two intermediate hosts. The first is a copepod (planktonic crustacean) of the genus Cyclops. which ingests coracidia (free, ciliated embryos) that develop from Spirometra eggs when they reach the water with the feces of dogs or cats (definitive hosts). In the tissues of the copepod, the coracidium turns into the first larva, or procercoid. When a second intermediate host ingests an infected copepod, the procercoid develops into a second larval form, the plerocercoid or sparganum. The plerocercoid larva can be harbored by many vertebrates, including amphibians, reptiles, birds, small mammals (rodents and insectivores), man, nonhuman primates, and swine. Fish do not become infected. Some researchers believe that the second intermediate host is usually an amphibian, but can vary according to region. Numerous species of vertebrates become infected with plerocercoids by feeding on amphibians, but they may also develop plerocercoids after ingesting water containing copepods infected by procercoids (first larva). Several animal species that are not definitive hosts function as paratenic or transport hosts, since the larvae they acquire by feeding on animals infected with plerocercoids encyst again after passing through the intestinal wall and migrating to other tissues. This transfer process is undoubtedly important in the life cycle; but the fact that many species of secondary hosts can be infected directly by ingestion of copepods containing procercoids is probably no less important. When the sparganum reaches the intestine of the definitive host, it attaches to the mucosa; in 10 to 30 days, it matures into an adult cestode, completing the cycle. The adult S. mansonoides reaches about 25 cm in length in the intestine of the definitive hosts (cat, dog). The sparganum found in the tissues of the secondary intermediate hosts and paratenic hosts, including man, varies from 4 to 10 cm in length.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

چرخه زندگی دیروفیلاریا:Biological life cycles of D. immitis and D. repens.

Life CycleThe life cycle of Dirofilaria species comprises a definitive vertebrate host and a vector (Fig. 1). Both D. immitis and D. repens demonstrate poor vertebrate host specificity given that they can infect numerous mammalian species (34). Among mammalian hosts, they are best adapted to domesticated and wild dogs, which function as reservoirs. Humans and cats are less suitable hosts (261), in which parasite development is dramatically modified compared with the patterns in dogs. The vectors are females of various mosquito species of the Culicidae family

 


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Hookworm and Strongyloides Larvae

 


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Enterobius vermicularis (کرمک)

Enterobius
 

Classification: Taxonomic ranks under review (cf. Encyclopedic Reference of Parasitology, 2001, Springer-Verlag)

Metazoa (Animalia) (multicellular eukaryotes, animals)
Nemathelminthes (nematodes)
Secernentea (Phasmidea) (with chemoreceptors known as phasmids)
Oxyurida (pinworms; pointed tails)
Oxyuroidea (eggs attached around anus of host)

Family: Oxyuridae
Oxyurid worms are commonly called “pin-worms” because of their characteristic tapering shape and pointed tails. They have simple direct life-cycles involving faecal-oral transmission of eggs containing infective larvae. The eggs, however, are oviposited around the anus (perineum) where they are subsequently dislodged and ingested by their hosts. Pinworms are common in many animal species, and infections in humans may cause intense pruritis (itching), irritability, insomnia and sometimes diarrhoea.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

An estimated 807-1,221 million people in the world are infected with Ascaris lumbricoides (sometimes called just "Ascaris"). Ascaris, hookworm, and whipworm are known as soil-transmitted helminths (parasitic worms). Together, they account for a major burden of disease worldwide. Ascariasis is now uncommon in the United States.

Ascaris lives in the intestine and Ascaris eggs are passed in the feces of infected persons. If the infected person defecates outside (near bushes, in a garden, or field) or if the feces of an infected person are used as fertilizer, eggs are deposited on soil. They can then mature into a form that is infective. Ascariasis is caused by ingesting eggs. This can happen when hands or fingers that have contaminated dirt on them are put in the mouth or by consuming vegetables or fruits that have not been carefully cooked, washed or peeled.

People infected with Ascaris often show no symptoms. If symptoms do occur they can be light and include abdominal discomfort. Heavy infections can cause intestinal blockage and impair growth in children. Other symptoms such as cough are due to migration of the worms through the body. Ascariasis is treatable with medication prescribed by your health care provider.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Echinococcosis

The definitive hosts of E. multilocularis are usually carnivores. Dogs and cats are good definitive hosts. Voles, muskrat, lemmings, Northern mole-vole, deer mouse, gerbils, and striped hamster are typical intermediate hosts of this species, while ground beetles may act as paratenic hosts. Humans may act as intermediate hosts as well. The habitat for this species is mainly sylvatic (forest), and rural areas, rather than urban. However, once a hydatid cyst is brought into a domestic community via dogs, humans, or farm animals, the E. multilocularis may begin a domestic cycle.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Dipylidium caninum

Dipylidium is tapeworm of cats and dogs. People become infected when they accidentally swallow a flea infected with tapeworm larvae; most reported cases involve children. Dipylidium infection is easily treated in humans and animals.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

The Taenia Tapeworm Life Cycles Diagram


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی)

Coenurus cerebralis)multiceps multiceps)

coenurosis
Disease produced by the presence of a cenuris cyst that, in sheep, causes a brain infection known as "gid" for the giddy gait induced in the infected animal; human cenurosis has been reported but is
extremely unusual, in contrast with hydatid disease.

the coenurus is basically just an expanding, bladder-like cystic structure, except that it contains numerous scolices, not just one. With the coenurus, a single tapeworm egg ingested by the intermediate host animal will result in the formation of a single cyst containingmultiple scolices within the intermediate host animal (i.e. many scolices that are infective to the definitive host animal and which will result in the formation of several adult tapeworms uponconsumption by the definitive host animal). Taenia multiceps, Taenia serialis and Taenia brauni use a coenurus form of juvenile tapeworm cyst.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Hymenolepis


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

الفانتیازیس (elephantiasis)


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

Histopathology Small intestine, ileum--Strongyloides enterit

استرونژیلوئیدس استرکورالیس در بافت روده کوچک، ایلئوم

 


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی)

الگوی پاسخ های معمول در عفونت نماتودهای معده ای - روده ای:

 پستانداران در برابر نماتودهای معده ای – روده ای با افزایش حساسیت فوری کلاسیک ، جای که با Ig E ،ماست سل­های موکوسی و بافتی و ائوزینوفیلهای خونی نشاندار شده ....


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

وشریا بانکروفتی Wuchereria bancrofti

عفونت این کرم وسیعاْ در سراسر مناطق گرمسیر خصوصاْ کشورهای آفریقایی(مثل جنوب سودان) انتشار دارد و انسان تنها مخزن شناخته شده ی این انگل می باشد...


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

هایمنولپیس دیمینوتا Hymenolepis diminuta

 

در این بیماری علائم واضح نیست ولی گاهی بیمار از سوء هاضمه – درد در ناحیه معده و بی اشتهایی شکایت میکند. در برخی از افراد علائم عصبی ناشی از متابولیسم کرم دیده میشود..

 


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

انکوسرکا ولولوس Onchocerca valvulus

این کرم بیماری به نام انکوسرکیازیس یا کوری رود خانه ای را موجب میشود وبه دلیل اینکه عفونت آن منجر به کوری میشود از نظر بهداشت عمومی دارای اهمیت زیادی است...


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

دراكونكولوس مديننسيس Dracunculus medinensis

 

 

 سمبل علم پزشكى و آرم بسيارى از نهادها و موسسات وابسته عليرغم تفاوتهاى جزيى عموما تصوير مارى را نشان مى دهد كه دور يك ميله چوبى پيچ خورده است و نمونه برجسته آن آرم سازمان جهانى بهداشت است ...


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

لوا لوا Loa loa

 

بیشتر در مناطق جنگلی افریقای مرکزی و غربی (مناطق باتلاقی ومرطوب) وجنوب سودان  مشاهده میشود...


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

لارو انگل اکی نوکوکوس گرانولوزوس در انسان


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

پاتولوژی کیست هیداتیک

واكنش اوليه ارگان ميزبان به حضور جنين شش قلابه تجمع سلولي در ناحيه استقرار است. عمدتا سلولها از دسته لمفوسيتها و ائوزينوفيل ها هستند. به نظر مي رسد كه يك عدم حضور نسبي پلي مورف ها وجود دارد.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

دوره عفونت و سیمای بالینی کیست هیداتیک

به مرحله لاروي اکینوکوکوس گرانولوزوس ، كيست هيداتيک گفته مي‏شود. اين بيماري با ايجاد يك ساختمان كيستيك محتوي مايع در محل ضايعه شروع مي شود كه بر اساس تغييرات بيولوژيكي بعدی اشكال مختلفي پيدا می کند.

 

 


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

واكسيناسيون كيست هيداتيك

بررسي هاي انجام شده در خصوص توليد واكسن منجر به توليد واكسن هاي نوتركيب عليه برخي سستودها از جمله اكينوكوكوس گرانولوزوس شده است . مراحل انجام شده براي توليد اين واكسنها بدين شرح است:

1-    تهيه مقدمات توليد واكسن با استفاده از انگل غير زنده

2-    شناسايي آنتي ژنهاي ايمني زاي انگل براي ميزبان

3-    توليد پروب هاي آنتي بادي اختصاصي عليه آنتي ژنهاي ايمني زا براي ميزبان

4-    كلون كردن cDNA و تعيين پروتئينهاي هدف به روش ايمونواسي

5-    ساب كلون كردن در پلاسميد(وكتورPGEX)

6-    آزمايش واكسن تهيه شده از پروتئينهاي نوتركيب.


نویسنده: دکتر مهدی مسیبی(دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

نکاتور آمریکانوس Necator americanus

این کرم را که کرم قلاب دار دنیای جدید می نامند، مدت ها به عنوان آنکیلوستوم می شناختند ولی در سال 1902 با مطالعات استیل/ Stile معلوم شد که این کرم نوع دیگری از کرم قلاب دار است و چون برای اولین بار این نوع را در آمریکا دیده بودند استیل آن را انسیناریا آمریکانا نامید.


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrosolium dendriticum

دیکروسلیوم دندریتیکوم كرمی است به شكل سرنیزه یا لانست که به ندرت در انسان باعث بیماری می شود ولی به صورت کاذب با خوردن جگر در انسان عفونت کاذب ایجاد می کند.اندازه آنها 6 تا 10 در5/1 تا 5/2 میلیمتر است و دارای دو بادكش دهانی و بطنی است. دو عدد بیضه پشت سر هم درست عقب بادکش شکمی و جلو تخمدان قرار دارند


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

اكينوكوكوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus )

انگل مولد بيماري كيست هيداتيد، كرم اكينوكوكوس گرانولوزوس است كه نخستين بار در سال 1965 توسط آقاي هارتمن شناخته شدكيست هيداتيد در مناطقي كه دامپروري در آنها رايج است و انگل به طور آندميك يافت مي شود شايع تر است و ايران نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي و همچنين بافت جمعيتي از مناطق آلوده به شمار مي رود.


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

خانواده­ی آنکیلوستومیده Family Ancylostomidae

    

انواع موجودات در این خانواده در سال 1905 توسط Looss تحت نام دیگری مورد بررسی قرار گرفتند و به شکل دنده­های موجود در داخل کیسه­ی لقاح Compulatory bursa در جنس نر که به شکل قلاب است انواع این گروه را کرم­های قلاب­دار می­نامند.


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

هایمنولپیس نانا hymenolepis nana

این کرم از خانواده هایمنولیپیده و راسته سایکلوفیلیده و رده سستودها می باشد که کوچکترین سستود روده انسانی هست. یکی از شایع ترین کرمهای نواری در سراسر ایران و دنیاست. آلودگی به این انگل بیشتر در مناطق گرمسیر خصوصا خوزستان و مازندران دیده می شود....


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

انتروبیوس ورمیکولاریس Enterobius vermicularis

آلودگي با کرم سنجاقي حالتي است که در آن کرم هاي گرد و کوچک، در داخل روده رشد کرده و توليد مثل مي کنند. کرمک شايعترين انگل در بچه هائي که در مناطق معتدل زندگي مي کنند مي باشد. حداقل ۳۰ درصد تمام بچه ها و ۹۰ درصد بچه هائي که در مؤسسات نگهداري زندگي مي کنند دچار کرمک مي باشند


نویسنده: رضاحاجی حسین(کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی) ادامه مطلب ...

.:: آخرین مطالب ::.

» گروه انگل، قارچ و حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک ( سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 )
» نمرات میان ترم دانشجویان علوم آزمایشگاهی خمین ( شنبه بیست و دوم آذر 1393 )
» پاورپوینت اصول ایمنی در آزمایشگاه های تشخیص طبی ( سه شنبه چهارم آذر 1393 )
» قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مهر 93 ( چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 )
» السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ( یکشنبه یازدهم آبان 1393 )
» دانلود کتاب ایمنولوژی و سرولوژی ( شنبه سوم آبان 1393 )
» پاراگونیموس وسترمانی Paragonimus westermani ( شنبه بیست و ششم مهر 1393 )
» هتروفیس-هتروفیس Heterophyes heterophyes ( جمعه بیست و پنجم مهر 1393 )
» عید سعید قربان مبارک باد ( شنبه دوازدهم مهر 1393 )
» آزمایش تلمن (Telman method) ( سه شنبه هشتم مهر 1393 )
» دانلود کتاب رژیم غذایی برای بیماری های مختلف ( جمعه چهارم مهر 1393 )
» دانلود نرم افزار 504 لغت برای گوشی های اندروید ( جمعه چهارم مهر 1393 )